praktyka:
a+f projektowanie przestrzeni – 2008
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia – 2007-2008
Zarząd Inwestycji Miejskich – Wrocław – 2007-2007
Vertigo. Margareta Jarczewska – biuro projektowe – 2006-2007
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia – 2005-2006
edukacja:
Dyplom – Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne - Studium
Podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej – 2007
Dyplom z wyróżnieniem – Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii,
Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu – 2005
praktyka:
a+f projektowanie przestrzeni – 2008
Biuro Rozwoju Wrocławia – 2008-2018
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego – 2003-2007
edukacja:
Dyplom – Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne - Studium
Podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej – 2007
Dyplom – Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2003
|projektant|
  mgr inż. Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak
  architekt krajobrazu
|projektant|
  mgr Filip Jędrzak
  urbanista
  Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów
  Z-499